ایرانیکا مقالات فنی و مهندسی زندگینامه دانشمندان مطالب آموزشی مطالب عمومی داستان های زیبا مقالات علمی سخنان بزرگان سخنان مشاهیر http://www.iranika.ir 2020-12-02T15:58:00+01:00 text/html 2019-06-30T02:28:20+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا لاستیک درار اصفهان http://www.iranika.ir/post/333 <font size="6">فروشگاه بورس&nbsp;<a href="http://pardis-sanat.net/tire-changer.html" target="" title="">لاستیک درار اصفهان</a></font><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pardis-sanat.net/images/stories/tasavir-groha/tyre-changer.jpg" alt=""></div> text/html 2019-06-30T02:21:10+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا تجهیزات تعمیرگاهی خودرو | لوازم آپاراتی | لوازم تعویض روغنی http://www.iranika.ir/post/332 <font size="6"> تجهیزات تعمیرگاهی خودرو، لوازم آپاراتی، لوازم تعویض روغنی،&nbsp;<a href="http://pardis-sanat.net/tire-changer.html" target="" title="">لاستیک درار</a>،&nbsp;<a href="http://pardis-sanat.net/tire-balancer.html" target="" title="">بالانس چرخ</a>، جک بالابر خودرو،&nbsp;<a href="http://pardis-sanat.net/diag.html" target="" title="">دیاگ</a>، عیب یاب خودرو اصفهان</font><div><br></div><div><font size="6"><a href="http://pardis-sanat.net/" target="" title="">www.pardis-sanat.net</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pardis-sanat.net/images/stories/titles/heder.png" alt=""></div> text/html 2019-06-10T07:43:05+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا صندلی همایش http://www.iranika.ir/post/331 <div><a href="http://sanat.ir/post/46863" target="" title="">صندلی همایش</a></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sanat.ir/media/postes/e02e5c466bd5c25c4a67359816a3ae20.jpg" alt=""></div> text/html 2019-06-10T07:21:03+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا شرکت رض کو http://www.iranika.ir/post/330 <a href="http://sanat.ir/rezcoiran" target="" title="">http://sanat.ir/rezcoiran</a> text/html 2018-08-25T04:05:21+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا قیمت های بازار http://www.iranika.ir/post/329 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0.67em 0px 0.5em; font-family: IRANsans; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); border: 0px none; direction: rtl; outline: none 0px; padding: 0px 3px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><font size="6"><a href="http://sanat.ir/prices" target="" title="" style="font-family: tahoma;">قیمت های بازار</a>&nbsp;| قیمت های سایت صنعت ایران</font></h1><div><br></div> text/html 2018-08-25T03:56:43+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا هیتر سونا خشک هارویا سری Elegance http://www.iranika.ir/post/326 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های :&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><a href="http://sanat.ir/page/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">استخر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%A2%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">آبنما</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%AC%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">جکوزی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">پارک آبی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;، مجتمع&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">آبدرمانی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><a href="http://sanat.ir/page/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">اتاق ماساژ</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%85%D9%87.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">تونل مه</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">حمام سنتی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">حمام ترکی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><a href="http://sanat.ir/page/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">سونا خشک</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">سونا بخار</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">سونا برف</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DA%A9.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">سونا نمک</a><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">در ایران و کشورهای همجوار&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">گروه بازرگانی نقیب سازه&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">واردات ، مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های :&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><a href="http://sanat.ir/page/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">پارک آبی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">آبدرمانی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">استخر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;، سونا ،&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%AC%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">جکوزی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;در ایران</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><a href="http://sanat.ir/page/%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">هیتر برقی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">سونا خشک</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;HARVIA</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">حس خوب گرمای طبیعی در رویا</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">NATURAK WELL-BEING</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">ساخت کمپانی HARVIA فنلاند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">HARVIA فنلاند با بیش از 67 سال سابقه در زمینه تولید انواع هیترهای سونای خشک و بخارساز و اتاق های سونا یکی از بزرگترین کمپانی های فعال در این صنعت می باشد.</span> <div><font color="#333333" face="IRANsans"><span style="font-size: 12px; line-height: 24px;">http://sanat.ir/post/44995</span></font></div> text/html 2018-08-15T02:58:13+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا دوچرخه‌های جدید مورگان با نمایی قدیمی! http://www.iranika.ir/post/325 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">هم‌اکنون می‌توانید محصولات مورگان را با سه و چهار چرخ خریداری کنید؛ اما محصول جدید این برند خاطره‌انگیز دارای دو چرخ بوده و بجای پیشرانه هم باید به پاهای خود تکیه کنید! قدیمی‌ترین خودروساز بریتانیا با قدیمی‌ترین دوچرخه‌ساز این کشور همکاری کرده تا دوچرخه‌های جدیدی را معرفی نماید؛ و این دوچرخه‌ها واقعاً با ذات مورگان همخوانی دارند زیرا همگی دست‌ساز بوده و البته گران هم هستند.&nbsp;</span><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://news.sanat.ir/images/newsread/1397/05/23/aL1534270204.jpg" alt=""></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">این دوچرخه‌ها که ظاهر کلاسیکی دارند هفته جاری معرفی شده‌اند. دوچرخه پاشلی مورگان 3 دارای رنگ خاکستری مسابقه‌ای، زین چرمی، تریم آلومینیومی و محافظ زنجیر ساخته شده در تأسیسات مالورن لینک مورگان است. دوچرخه یاد شده دارای توپی چرخ سه دنده و چراغ‌های جلوی خمره‌ای شکل بوده و قیمت آن 1495 پوند است. اما دوچرخه پاشلی مورگان 8 قیمت 1595 پوندی دارد. این دوچرخه نیز از رنگ خاکستری روشن با زین چرمی و محافظ‌های زنجیر سود می‌برد. این مدل دارای دنده‌های 8 سرعته ساخت شیمانو می‌باشد. مدیر شرکت دوچرخه‌سازی پاشلی می‌گوید: مردم اغلب از پاشلی به عنوان مورگان دنیای دوچرخه‌ها نام می‌برند و من بسیار خرسندم که هم‌اکنون همکاری نزدیکی بین این دو شرکت وجود دارد. پاشلی و مورگان شباهت‌های زیادی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به میراثی بی‌رقیب، نوآوری‌های طراحی و هنر بریتانیایی اشاره کرد. تمامی این موارد در دوچرخه‌های زیبایی که تولید می‌کنیم وجود دارند.&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">منبع :&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">https://www.pedal.ir/دوچرخه/دوچرخه-جدید-مورگان-پاشلی/</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">&nbsp;</span></div><br> text/html 2018-08-15T02:50:54+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا درب شیشه ای اتوماتیک http://www.iranika.ir/post/324 <div class="post-title" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><a href="http://sanat.ir/post/42377" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><h2 class="pstitm_title" style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px 0px 0.4em; border: 0px none; direction: rtl; outline: none 0px; padding: 0.4em 3px 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">درب های شیشه ای اتوماتیک</h2></a></div><p id="pstp42377" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">گروه حفاظتی سپاس با بیش از 34 سال سابقه درخشان یکی از پیشگامان در ارائه انواع دربهای اتوماتیک شیشه ای در استان اصفهان می باشد .<br style="box-sizing: border-box;">کارشناسان خبره این گروه بصورت رایگان از پروژه شما دیدن کرده و با ارائه بهترین ، با کیفیت ترین و کم هزینه ترین پیشنهاد ممکن آرامش و آسایش را به شما هدیه می دهند .<br style="box-sizing: border-box;">خدمات پس از فروش این گروه هرگز شما را رها نکرده و خود این خدمات رسانی ویژه باعث میشود شما آرامش را برای همیشه در کنار خود و عزیزانتان داشته باشید .<br style="box-sizing: border-box;">منتظر دیدار شما عزیزان در این گروه هستیم .</p><p id="pstp42377" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sanat.ir/media/resize.php?path=postes&amp;width=600&amp;img=cc02143437ab06c1eac35fee46dd1f9c.jpg" alt=""></p><p id="pstp42377" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><br></p><p id="pstp42377" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px none; direction: rtl; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><font color="#333333" face="IRANsans"><span style="font-size: 12px; line-height: 24px;">http://sanat.ir/sepasgroup</span></font></p> text/html 2018-08-11T01:26:35+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا رطوبت سنج برنج ورطوبت سنج شالی http://www.iranika.ir/post/323 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">دستگاه&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">رطوبت سنج</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;برای قرائت میزان درصد رطوبت دانه برنج یا شالی می باشد .</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">با اندازه گیری مقدار رطوبت در دانه در تمام فرایندهای کشت / برداشت / ذخیره سازی / تجارت / مصرف، به این موضوع کمک می شود که هنگام آبیاری و توقف آن، هنگام برداشت، چگونگی خشک کردن و ذخیره و فروش و مصرف تصمیم صحیح واصولی گرفته شود.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">کمپانی جی وون با سالها سابقه در زمینه تولید انواع&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">رطوبت سنج غلات</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;در زمینه تولید&nbsp;</span><a href="http://sanat.ir/page/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 24px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat;">رطوبت سنج برنج</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp;وشالی یکی از شناخته شده ترین ها در کشور می باشد. مدل 303 برای اندازه گیری رطوبت برنج وشالی کارکرد بسیار مناسبی دارد و دارای مشخصات زیر می باشد:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">دارای سیستم میکروپروسسوری دارای سیستم جبران دمایی دارای نمایشگر دیجیتال دارای دقت 0.1درصد دارای آلارم تعویض باتری دارای تکرارپذیری 0/5 دارای قابلیت اندازه گیری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">رطوبت برنج:9.8 تا26درصد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 12px; line-height: 24px;">رطوبت شالی:8.5 تا</span> text/html 2018-08-11T01:24:08+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا تعرفه 25 درصدی چین روی خودروهای آمریکایی http://www.iranika.ir/post/322 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">چین با وضع تعرفه روی کالاهای متنوع آمریکایی به ارزش 16 میلیارد دلار جنگ تجاری با این کشور را وارد مرحله جدیدی کرد. از جمله این محصولات می‌توان به خودروها و موتورسیکلت‌های وارداتی به بازار چین اشاره کرد. این حرکت در پاسخ به وضع تعرفه روی 16 میلیارد کالای چینی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفته است. تعرفه‌های جدید کشور چین از 23 آگوست عملیاتی خواهند شد&nbsp;</span><div><img src="http://news.sanat.ir/images/newsread/1397/05/20/eO1533966303.jpg"></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">بنابراین زمانی برای گفت‌وگو درباره یافتن جایگزین‌هایی وجود دارد. البته انتظار نمی‌رود این وضعیت بهبود یابد. تا به اینجا آمریکا و چین از مواضع یکدیگر کوتاه نیامده و هر یک دیگری را به وضع تعرفه‌های بیشتر تهدید کرده است. چینی‌ها علاوه بر خودروها و موتورسیکلت‌های آمریکایی در کل 333 قلم کالای آمریکایی شامل زغال‌سنگ، روغن، گریس، آسفالت، محصولات پلاستیکی و بازیافتی را نیز شامل تعرفه‌های جدید نموده‌اند. اد کیم معاون رئیس شرکت تحقیقات صنعتی در اتوپاسیفیک می‌گوید: هیچ‌کدام از این اخبار برای خودروسازانی که به سرعت جهانی‌تر می‌شوند و برای سودآوری بیشتر به شبکه جهانی تأمین وابسته می‌شوند خوب نیست. برای مثال جنرال موتورز را در نظر بگیرید که قبلاً دو محصول را از چین وارد آمریکا می‌کرد. فورد هم به زودی اقدام به واردات فوکوس خواهد کرد. هر دو شرکت حجم قابل‌توجهی از خودروها را نیز از آمریکا به چین صادر می‌کنند. جنگ تجاری بیشتر می‌تواند باعث آسیب شدید به محصولات خودروسازان شود. گفته می‌شود آمریکا در سال 2017 اقدام به صادرات خودروهای جدید و کارکرده‌ای به ارزش 10.2 میلیارد دلار به چین کرده است. تعرفه‌های جدید آمریکایی روی محصولات چینی هم‌اکنون کالاهایی به ارزش 50 میلیارد دلار در سال را شامل شده است و البته نشانی هم از پایان این وضعیت دیده نمی‌شود. ترامپ قبلاً لیستی از کالاهایی چینی به ارزش 200 میلیارد دلار که شاید شامل تعرفه‌های جدید شوند را در نظر گرفته است. خودروسازان قبلاً استراتژی‌های جدیدی به منظور دوری از تأثیرات منفی تعرفه‌های جدید را اتخاذ نموده‌اند. برای مثال جنرال موتورز درخواست معافیت بیوک انویژن که در چین تولید می‌شود را ارائه نموده درحالی‌که ولوو هم تلاش دارد تولید XC60 را از چین به آمریکا منتقل کند.&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">منبع :&nbsp;</span><a href="http://news.sanat.ir/146508/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html" style="color: rgb(22, 48, 89); text-decoration: none; font-size: 13px; font-family: nassim-bold, tahoma; line-height: 24px; text-align: justify;">اخبار و مقالات صنعت</a> </div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">https://www.pedal.ir/متفرقه/تعرفه-25-درصد-چین-خودرو-آمریکا/&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-08-08T04:08:36+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا مزدا CX-9 مدل 2019 با تجهیزات بیشتر و افزایش قیمت جزئی http://www.iranika.ir/post/321 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">مزدا CX-9 مدل 2019 با تجهیزات بیشتر و افزایش قیمت جزئی </span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">مزدا کراس‌اوور پرچم‌دار خود یعنی CX-9 را برای مدل 2019 با اضافه کردن تجهیزات بیشتر و کمی افزایش قیمت آماده کرده است. قیمت این کراس‌اوور فول سایز که در ماه سپتامبر راهی نمایندگی‌های فروش خواهد شد، از 32,280 دلار برای نسخهٔ دیفرانسیل جلو آغاز می‌شود که 150 دلار بیشتر از مدل 2018 است. قیمت پایهٔ نسخهٔ چهارچرخ محرک هم از 34,080 دلار شروع می‌شود. تیپ پایهٔ CX-9 که اسپرت نام دارد به‌صورت استاندارد به رینگ‌های آلیاژی 18 اینچی، شیشهٔ عقب رنگی، چراغ‌های LED، سیستم ورود و حرکت بدون کلید، نمایشگر هفت اینچی سیستم اطلاعاتی-سرگرمی، بلوتوث، کنترل تهویهٔ&nbsp;سه منطقه‌ای، ترمز اضطراری خودکار، سیستم پایش نقاط کور و هشدار ترافیک عقب مجهز است.</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://news.sanat.ir/images/newsread/1397/05/17/uB1533681903.jpg" alt=""></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">&nbsp;با پرداخت 1290 دلار و سفارش پکیج اسپرت، سیستم کمکی حفظ حرکت میان خطوط، هشدار خروج از خط، چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن‌های اتوماتیک، کروز کنترل راداری، گرم‌کن آینه‌های جانبی، تنظیم برقی صندلی راننده و گرم‌کن صندلی‌های جلو هم به خودرو اضافه می‌شود. تیپ بعدی تورینگ نام داشته و قیمت پایهٔ آن برابر با 35,330 دلار است. در این تیپ به‌صورت استاندارد چراغ‌های اتوماتیک، درب صندوق بار برقی، روکش چرم صندلی‌ها، نمایشگر هشت اینچی سیستم اطلاعاتی-سرگرمی و بسیاری از سیستم‌های کمک‌راننده ارائه می‌شود. از این تیپ به بالا کارپلی اپل و اندروید اتو هم قابل سفارش هستند. علاوه بر این، خریداران می‌توانند برای تیپ تورینگ پکیجی بنام پریمیوم را هم با پرداخت 2390 دلار سفارش دهند. این پکیج شامل سنسورهای پارک جلو، مه شکن‌های LED، آفتاب‌گیرهای ردیف دوم، سیستم صوتی پریمیوم Boss و سانروف برقی می‌شود. تیپ سوم CX-9 اما گرند تورینگ نام داشته و قیمت آن از 40,840 دلار آغاز می‌شود. این تیپ به‌صورت استاندارد از تجهیزات بیشتری مانند تهویهٔ صندلی‌های جلو، دوربین دید 360 درجه، نمایشگر TFT هفت اینچی در صفحه آمپر، رینگ‌های آلیاژی 20 اینچی، تریم کرومی بیرونی، ریل‌های روی سقف، گرم‌کن غربیلک فرمان و… برخوردار است. و نهایتاً بالاترین تیپ یا در اصل پرچم‌دار خانوادهٔ CX-9، تیپ سیگنیچر است. این تیپ برخلاف تیپ‌های قبلی به‌صورت استاندارد به سامانهٔ چهارچرخ محرک مجهز بوده و قیمت پایهٔ آن از 45,365 دلار شروع می‌شود. در این تیپ ویژگی‌هایی چون نورپردازی LED جلوپنجره، تزئینات چوبی ویژه، چرم آلکانترا و پوشش چرم غربیلک فرمان ارائه می‌گردد. تمامی تیپ‌های CX-9 به یک پیشرانهٔ 2.5 لیتری چهار سیلندر توربو مجهز هستند که 250 اسب بخار قدرت و 420 نیوتن متر گشتاور دارد. این نیرو توسط یک گیربکس شش سرعتهٔ اتوماتیک انتقال پیدا می‌کند. +&nbsp;0-&nbsp;0 منبع: https://www.pedal.ir/مزدا/مزدا-cx-9-مدل-2019-تجهیزات-قیمت/ برچسب ها: مزدا cx-9 تجهیزات افزایش قیمت جزئی عضویت در خبرنامه: با ثبت ایمیل خود، آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت کنید. پست الکترونیک : اخبار و مطالب تصادفی: تصاویر جدید کانسپت برجسته… معرفی کانسپت خیره‌کنندهٔ مزدا… زوتی Z100، هاچ‌بکی ارزان و… اوپل کومبو لایف 2019، ترکیبی… موتورسیکلت‌های کانسپت یاماها… تست مقاومت شدید فورد رنجر… لادا وستا جانشینی برای تندر… 5 دلیل برای نخریدن سایپا کوییک چینی‌ها هم ماشین چینی سوار… چند و چون فراخوان‌های جدید… خطر مرگ جرمی کلارکسون در اثر… تکراری دوباره! به‌روزرسانی… قوی‌تر شدن ب‌ام‌و X3 جدید با… نتایج دوئل‌ها: معرفی برندگان… فراخوان تویوتا کمری 2018 به… تعداد نظرات: 0 منتشر نشده: 0 نام و نام خانوادگی: 1000 کاراکتر ایمیل : کدجدید ارسال نظر &nbsp; آگهی های سایت تجهیزات سایت صنعت ایران ، مرجع کسب و کار ایران معرفی سایت صنعت ایران - ثبت نام و فعالیت در سایت های مرجع کسب و کار فارغ از اینکه شرکت شما سایت مستقل دارد یا خیر، فعالیت در سایت هایی که دیگر شرکت ها و کسب و کارها نیز حضور دارند، از کلیدی ترین اقداماتی است که برای شناخته شدن شما در بازارهای تخصصی باید انجام شود. معرفی کلی شرکت و محصولات و خدمات در اینگونه سایت ها رایگان می باشند و برای نمونه در سایت های خارجی علی بابا&nbsp; alibaba.com &nbsp;و یا سایت های داخلی ایرانی می توان به سایت صنعت&nbsp; sanat.ir &nbsp;&nbsp;اشاره کرد که یکی از نیازمندیهای تخصصی است و شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارهای ایران در آن عضو هستند و به صورت مجازی و نامحدود محصولات و خدمات خود را معرفی می نمایند. &nbsp; - حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی بهتر است هر شرکتی حتی با اندک زمانی در یک یا چند شبکه اجتماعی حضور داشته باشد و در موضوعات عمومی مرتبط با کسب و کار خود به ارائه مطلب بپردازد. این کار هر چند اندک به برندینگ شرکت مورد نظر کمک خواهد کرد. پیشنهاد می شود در تصاویر و مطالب ارسالی برند شرکت ثبت شود تا برندیگ و شناخته شدن بهتر انجام شود. در حال حاضر تلگرام،&nbsp; اینستاگرام &nbsp;و توئیتر از محبوب ترین &nbsp;شبکه های اجتماعی هستند. - ایجاد شبکه فروش یا بازاریابی همیشه به یاد داشته باشید که یک کسب و کار محدودیت های برای معرفی و بازاریابی محصولات و خدمات خود دارد و یکی از مهمترین و اثربخش ترین اقدامات در راستای رفع این محدودیت ها ایجاد شبکه فروش به واسطه ایجاد شعبه و نمایندگی فروش یا افراد و رسانه هایی است که با معرفی کسب و کار شما به نفع شما و خودشان کار نمایند. مثلا اگر شما فروشنده دوچرخه هستید، ایجاد ارتباطی دوستانه با تعمیرکاران دوچرخه برای معرفی شما و برعکس و تعامل ادامه دار یا با در نظر گرفتن پورسانت برای تعمیرکار به خاطر فروش های مرتبط با او، می تواند یک نمونه از ایجاد شبکه فروش باشد. باید بررسی نمایید بالقوه مشتریان شرکت شما در چه مکان هایی حضور خواهند داشت یا بیش از شما با چه کسب و کارهایی مرتبط هستند و تمرکز خود را برای معرفی خود روی آن مکان ها بگذارید. به مرور زمان و ادامه اینکار شما شاهد حجم زیادی مشتری خواهید بود که با معرفی دیگران به شما مراجعه کرده اند. &nbsp; 3 روش رایگان و ساده و اثر بخش برای معرفی و توسعه کسب و کار خبرهای تصویری این کوچولو را ارزان‌تر کنید تا بیشتر بفروشید…!پادماده‌ در کهکشان راه شیری چگونه شکل می گیرد؟چرا باید گوشی HTC U11 را خریداری کنیم؟اُبهت تمدن آریایی در سرزمین ژرمن‌ها + تصاویرطرح تولید بسته‌بندی قابل خوردن برای آب معدنی! افزایش 27 سانتی تراز آب دریاچه ارومیهکشف اتمسفر در سیاره‌ای شبیه زمین برای اولین بارطرح جسورانه ساخت اولین تونل کشتی جهانکپی چینی مرسدس بنز GLE!کشف جدید در خصوص چگونگی کارکرد سلول‌های مغزی&nbsp;</span><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;">https://www.pedal.ir/مزدا/مزدا-cx-9-مدل-2019-تجهیزات-قیمت/&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: nassim-bold, tahoma; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-08-08T04:05:48+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا عیب یاب التراسونیک پرتابل http://www.iranika.ir/post/320 <div class="post-title" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><a href="http://sanat.ir/post/43287" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 102, 187); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><h2 class="pstitm_title" style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px 0px 0.4em; border: 0px none; direction: rtl; outline: none 0px; padding: 0.4em 3px 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">عیب یاب التراسونیک پرتابل هواتک مدل HUATEC FD510</h2></a></div><p id="pstp43287" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">بازه اندازه گیری: 0 ~ 6000mm<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">خطای خطی عمودی: 3%≥<br style="box-sizing: border-box;">خطای خطی افقی: 0.1%≥<br style="box-sizing: border-box;">حساسیت: 62dB≤<br style="box-sizing: border-box;">محدوده دینامیکی: 32dB≤<br style="box-sizing: border-box;">منحنی ارائه شده: DAC、AVG、AWS<br style="box-sizing: border-box;">استاندارد حفاظتی: IP65,water/oil proof,dust proof<br style="box-sizing: border-box;">قابلیت کالیبراسیون خودکار<br style="box-sizing: border-box;">ضبط با سرعت بالا و صدای بسیار کم<br style="box-sizing: border-box;">مشاهده کنتراست بالا از شکل موج<br style="box-sizing: border-box;">اتصال به&nbsp;<a href="http://sanat.ir/page/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">کامپیوتر</a>&nbsp;با نرم اقزار قدرتمند<br style="box-sizing: border-box;">برازنده تجارت وارد کننده و نماینده فروش محصولات و تجهیزات&nbsp;<a href="http://sanat.ir/page/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">ابزار دقیق</a>&nbsp;و تست غیرمخرب NDT از بهترین برندهای دنیا از جمله GE آمریکا، Olympus آمریکا ، آمریکا Salutron ، Fluke آلمان، Time Group چین، Elcometer انگلستان، Magnaflux انگلستان، Kimo فرانسه، CEM هنگ کنگ، Testo آلمان، SADT چین و ... در ایران می باشد.</p><img src="http://sanat.ir/media/resize.php?path=postes&amp;width=600&amp;img=f0b157b5137959d9b4238da60b18027c.jpg" alt="عیب یاب التراسونیک پرتابل هواتک مدل HUATEC FD510" class="pstimg" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: baseline; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"> text/html 2018-08-08T04:03:50+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا باغ ویلا http://www.iranika.ir/post/319 <div class="post-title" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><a href="http://sanat.ir/post/44832" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><h2 class="pstitm_title" style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px 0px 0.4em; border: 0px none; direction: rtl; outline: none 0px; padding: 0.4em 3px 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">باغ ویلا</h2></a></div><p id="pstp44832" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">نمونه پروژه طراحی و اجرای&nbsp;<a href="http://sanat.ir/page/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">دکوراسیون داخلی</a><br style="box-sizing: border-box;">مشهد، ویرانی (باغ ویلا)<br style="box-sizing: border-box;">☎️ 09159052131<br style="box-sizing: border-box;">☎️ 05135025899<br style="box-sizing: border-box;">✔️ بازدید و مشاوره حضوری در محل هدیه این مجموعه به شما عزیزان<br style="box-sizing: border-box;">#نمونه_کار #نمونه_پروژه #باغ_ویلا #<a href="http://sanat.ir/page/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">دکوراسیون</a>&nbsp;#بازسازی #نوسازی #هنر #<a href="http://sanat.ir/page/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">معماری</a>&nbsp;#<a href="http://sanat.ir/page/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 234); text-decoration: none; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">دکوراسیون</a>_داخلی #مشهد #ایران #طراحی #دیزاین</p><p id="pstp44832" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><br></p><p id="pstp44832" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px none; direction: rtl; font-family: IRANsans; font-size: 12px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sanat.ir/media/resize.php?path=postes&amp;width=600&amp;img=733d7f5bd098fe4c7d77bc2e9d38cddf.jpg" alt=""></p> text/html 2018-08-07T02:08:46+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا بیل مکانیکی هیوندای http://www.iranika.ir/post/318 <div class="postcontainer"> <div class="main"><h1 class="flat_border" style="text-align: center;"><font size="5"><a href="sanat.ir/page/بیل-مکانیکی-هیوندای.html" target="" title="">بیل مکانیکی هیوندای</a>&nbsp; &nbsp;</font></h1><div><font size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sanat.ir/media/resize.php?path=postes&amp;width=600&amp;img=a1ecf9d2fc42eae30d509cd49b8ad4d0.jpg" alt=""></div> </div></div> text/html 2018-08-06T04:43:34+01:00 www.iranika.ir سایت ایرانیکا سه قابلیت پرکاربرد در یک سایت برای کسب و کارها و شرکت های ایران http://www.iranika.ir/post/317 <div><font size="3"><b>سه قابلیت پرکاربرد در سایت صنعت برای کسب و کارها و شرکت های ایران:</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><a href="http://sanat.ir/" target="" title="">موتور جستجوی صنعت</a>&nbsp; &nbsp;مثل گوگل ولی جستجوی اختصاصی در سایت شرکت ها و صنایع ایران</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><a href="http://sanat.ir/" target="" title="">شبکه اجتماعی صنعت</a>&nbsp; &nbsp; مثل فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام و... ویژه صنعت و صنعتگران ایران</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><a href="http://sanat.ir/" target="" title="">نیازمندیهای صنعت</a>&nbsp; مثل ایستگاه، دیوار، شیپور و... اختصاصی آگهی ها و نیازمندیهای دنیای صنعت</b></font></div>